DO KOŃCA AKCJI POZOSTAŁO:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

To od Ciebie zależy czy zdołamy je wysłać!

Ten piękny kalendarz z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej może wkrótce zagościć w setkach tysięcy polskich domów. Wystarczy, że wesprzesz tę akcję dobrowolnym datkiem, a my w ramach podziękowania wyślemy do Ciebie egzemplarz naszego kalendarza. Sprawmy, aby Matka Boża zagościła w domach tysięcy Polaków!

Dlaczego warto go mieć?

„365 dni z Maryją” to najpopularniejszy chrześcijański kalendarz ścienny, który na przestrzeni lat trafił  już do 10 688 000 polskich domów. Co sprawia, że każdego roku cieszy się on tak olbrzymim zainteresowaniem?

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej

Na każdej stronie naszego Maryjnego kalendarza „365 dni z Maryją” znajduje się wizerunek Matki Bożej Fatimskiej na tle najpiękniejszych polskich krajobrazów.

Święta i uroczystości kościelne

W kalendarzu zaznaczone są uroczystości i święta kościelne, dzięki czemu żadne ważne religijne wydarzenie nie umknie uwadze jego posiadaczy.

Twój patron na każdy dzień

Bez trudu można w nim sprawdzić, wspomnienie którego świętego lub błogosławionego przypada na dany dzień i dzięki temu skutecznie modlić się o jego wstawiennictwo.

Wyjątkowy temat przewodni

Każdego roku nasz kalendarz otrzymuje nowy temat przewodni, co sprawia, że pomaga on również w pogłębianiu wiedzy religijnej.

Poznaj świętych, którzy w sposób szczególny umiłowali Matkę Bożą

W tym roku motywem przewodnim naszego kalendarza jest inspirująca postawa dwunastu świętych, którzy w sposób szczególny miłowali Matkę Bożą. Na każdej karcie naszego kalendarza umieściliśmy informację o silnych związkach z Maryją między innymi św. Maksymiliana Marii Kolbe, św. Bernadety Soubirous, św. Andrzeja Boboli czy św. Bernarda z Clairvaux, co sprawia, że ten kalendarz – poza pełnieniem swojej podstawowej roli – jest też gwarancją sporej dawki wiedzy religijnej dla wszystkich osób, do których trafi.

Weź udział w kampanii ,,365 dni z Maryją”

Sprawmy, aby Fatimska Pani zagościła w tysiącach polskich domów! 
Wesprzyj wysyłkę naszego kalendarza i odbierz swój egzemplarz

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>