Już niebawem start akcji zamawiania kalendarzy na 2022 rok. Więcej informacji wkrótce.

DO KOŃCA AKCJI POZOSTAŁO:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

To od Ciebie zależy czy zdołamy je wysłać!

Wesprzyj akcję Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi i odbierz swój egzemplarz kalendarza „365 dni z Maryją”. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli wysłać nasz Maryjny kalendarz do setek tysięcy polskich rodzin i sprawić, aby w ich domach zagościła Matka Boża!

Dlaczego warto go mieć?

„365 dni z Maryją” to najpopularniejszy chrześcijański kalendarz ścienny, który na przestrzeni lat trafił  już do 10 073 000 polskich domów. Co sprawia, że każdego roku cieszy się on tak olbrzymim zainteresowaniem?

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej

Na każdej stronie naszego Maryjnego kalendarza „365 dni z Maryją” znajduje się wizerunek Matki Bożej Fatimskiej na tle najpiękniejszych polskich krajobrazów.

Święta i uroczystości kościelne

W kalendarzu zaznaczone są uroczystości i święta kościelne, dzięki czemu żadne ważne religijne wydarzenie nie umknie uwadze jego posiadaczy.

Twój patron na każdy dzień

Bez trudu można w nim sprawdzić, wspomnienie którego świętego lub błogosławionego przypada na dany dzień i dzięki temu skutecznie modlić się o jego wstawiennictwo.

Wyjątkowy temat przewodni

Każdego roku nasz kalendarz otrzymuje nowy temat przewodni, co sprawia, że pomaga on również w pogłębianiu wiedzy religijnej.

830 tysięcy kalendarzy „365 dni z Maryją” może znaleźć się w polskich domach – także w Twoim! Wesprzyj jego wysyłkę i odbierz swój egzemplarz!

Poznaj różne oblicza Maryi

W tym roku motywem przewodnim kalendarza są różne sposoby przedstawiania Maryi. Na kolejnych kartach zawarliśmy bardzo ciekawe i często dla wielu z nas zupełnie nieznane informacje na temat Maryjnych wizerunków, takich jak m.in. Maestà, Assumpta czy Eleusa.

Kalendarz „365 dni z Maryją” jest więc również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, a także pięknym świadectwem pobożności wobec odwiedzających nas przez cały rok gości. Pokażmy, że w naszych domach Matka Boża zajmuje szczególne miejsce!

Wesprzyj wysyłkę kalendarza ,,365 dni z Maryją"
i odbierz go dla siebie

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>